Live your life

Als ik naar buiten kijk zie ik twee prachtige zwanen zwemmen, ze zijn gracieus en sierlijk. Alles lijkt oké tot er enkele ganzen ook in het water willen gaan zwemmen. Het is meteen oorlog. Eén zwaan wordt zo kwaad dat hij al z’n kracht gebruikt om al blazend, snel zwaaiend en meppend die arme gans weg te jagen. M’n auto krijgt ook nog een tik daarvan mee, gratis…

Is dat niet wat we om ons heen vaak zien gebeuren? Iedereen leeft z’n eigen leven, leeft voor zichzelf, leeft voor z’n eigen voordeel, leeft voor het meeste geld… Maar wat als we eens ons leven gaan geven om anderen te helpen? Om voor anderen op te komen, om te investeren in anderen, om anderen verder te gaan brengen, om anderen in hun bestemming en naar hun bestemming te brengen

Natuurlijk moeten we onze race zelf rennen, moeten we zelf de wedloop lopen om de prijs te behalen. Maar wat als je dat niet alleen doet, maar samen? Is dat niet juist aanstekelijk en bemoedigend? En geef dat juist niet meer waarde en blijdschap?

Samen ben je sterker en gemotiveerder, toch? Jezus zei in Johannes 21:15  (The Passion Translation) ’Take care of my lambs’, daarna zei Hij: ‘’ Take care of my sheep’. De derde keer zegt Hij: ‘Feed my lambs’. Voor velen misschien een bekend stukje, dat zorgen voor en voeden. Maar … wist je dat er in het Aramees staat ‘Feed my rams (rammen, mannelijk) en daarna ‘sheep’ (schapen) en de derde keer ‘ewes’, ooien (vrouwelijke schapen)?

God wil zeggen dat wij zorgen. Voor mannen, vrouwen, jong en oud, en ze helpen. Kijk om je heen naar eenzamen, zieken, hulpbehoevenden, enz. Wie kun je helpen en wie kan jij verder brengen?

Live your life good…
Je kunt het niet overdoen.