Erald en Mathilde van de Ridder

Erald en Mathilde zijn de senior pastors van City Life Church. Hun thuiskerk is Den Haag, waar zij ook wonen. Ze hebben twee volwassen kinderen, Jozua en Lydia, en vier kleinkinderen.

In 1991 ervoer Erald een roeping van God toen hij Psalm 132:3–5 las:

‘Voorwaar, ik zal de tent mijner woning niet binnengaan, noch de sponde van mijn legerstede beklimmen, voorwaar, ik zal aan mijn ogen geen slaap gunnen, noch sluimering aan mijn oogleden, totdat ik voor de Heer een plaats gevonden heb, een woning voor de Machtige Jacobs.’

Beginjaren
Na jaren meegeholpen te hebben in vele functies in een kerk in Utrecht riep God Erald en Mathilde van de Ridder voor het bouwen van een kerk. Ze werden in de begintijd getraind door Rafaël, waar ze o.a. de School voor Gemeentestichting hebben gevolgd. Na hun verhuizing naar Leerdam ontstond in hun huiskamer een nieuwe gemeente.

Sion
In september 1995 werden Erald en Mathilde ingezegend door Jan Sjoerd Pasterkamp als de voorgangers van (toen nog) gemeente Sion, eerst gevestigd in Voorburg, later in Den Haag op de Binckhorst. De Heer heeft veel machtige wonderen gedaan en de kerk groeit sindsdien. Veel mensen hebben het hart van God (terug)gevonden in de samenkomsten, vriendschappen gekregen, genezing ontvangen, hoop en een toekomst gekregen, hun leven opgebouwd zien worden dankzij de praktische boodschappen en een nieuwe vervulling van de Heilige Geest ervaren.

In 1997 heeft Erald zijn baan bij de KPN opgezegd om zich fulltime voor de kerk in te zetten. Erald en Mathilde hebben een diep verlangen dat de mensen in Den Haag en in Nederland en België God zullen kennen en Zijn kracht zullen zien. Ze zijn door God geroepen om de Gemeente, het lichaam van Jezus, te dienen.

Eigen gebouw en nieuwe naam
In december 2007 kochten we de voormalige R.K. o.l.v. Fatimakerk aan de Escamplaan 280 in Den Haag. We zijn God heel dankbaar dat we deze kerk konden kopen. Het was een enorme stap vooruit. Sinds 10 januari 2010 heten we City Life Church (CLC). De naam City Life Church zegt wie we zijn als kerk: een levende kerk midden in de stad.

Dochtergemeenten en campussen
Op deze datum hadden we ook het voorrecht een dochtergemeente te mogen verwelkomen in de familie: CLC Den Helder. Daarna mochten we nog een dochtergemeente welkom heten, namelijk CLC Assen. In 2014 startte CLC Den Haag twee campussen: in Tilburg en in Rotterdam. CLC Tilburg heeft in 2021 ook een CLC locatie in Eindhoven geopend. Nu zijn er inmiddels een aantal andere CLC Campussen gestart in o.a. Antwerpen en Dordrecht.

Nog meer City Life Churches
In 2017 sloot City Life Church Oss zich bij ons aan. In 2018 ging City Life Church Breda van start en mochten we City Life Church Leeuwarden toevoegen aan onze familie. Sinds februari 2019 is er onze eerste Belgische kerk: City Life Church Lummen. In 2020 is CLC Antwerpen gestart als campus. Ook werd CLC Leuven deel van de family. In februari 2023 is er een nieuwe campus geopend in Dordrecht.

De website van City Life Church maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert.