Erald en Mathilde van de Ridder

Erald en Mathilde zijn de senior pastors van City Life Church. Hun thuiskerk is Den Haag, waar zij ook wonen. Ze hebben twee volwassen kinderen, Jozua en Lydia, en vier kleinkinderen.

In 1991 ervoer Erald een roeping van God toen hij Psalm 132:3–5 las:

‘Voorwaar, ik zal de tent mijner woning niet binnengaan, noch de sponde van mijn legerstede beklimmen, voorwaar, ik zal aan mijn ogen geen slaap gunnen, noch sluimering aan mijn oogleden, totdat ik voor de Heer een plaats gevonden heb, een woning voor de Machtige Jacobs.’

Beginjaren
Na jaren meegeholpen te hebben in vele functies in een kerk in Utrecht riep God Erald en Mathilde van de Ridder voor het bouwen van een kerk. Ze werden in de begintijd getraind door Rafaël, waar ze o.a. de School voor Gemeentestichting hebben gevolgd. Na hun verhuizing naar Leerdam ontstond in hun huiskamer een nieuwe gemeente.

Sion
In september 1995 werden Erald en Mathilde ingezegend door Jan Sjoerd Pasterkamp als de voorgangers van (toen nog) gemeente Sion, eerst gevestigd in Voorburg, later in Den Haag op de Binckhorst. De Heer heeft veel machtige wonderen gedaan en de kerk groeit sindsdien. Veel mensen hebben het hart van God (terug)gevonden in de samenkomsten, vriendschappen gekregen, genezing ontvangen, hoop en een toekomst gekregen, hun leven opgebouwd zien worden dankzij de praktische boodschappen en een nieuwe vervulling van de Heilige Geest ervaren.

In 1997 heeft Erald zijn baan bij de KPN opgezegd om zich fulltime voor de kerk in te zetten. Erald en Mathilde hebben een diep verlangen dat de mensen in Den Haag en in Nederland en België God zullen kennen en Zijn kracht zullen zien. Ze zijn door God geroepen om de Gemeente, het lichaam van Jezus, te dienen.

Eigen gebouw en nieuwe naam
In december 2007 kochten we de voormalige R.K. o.l.v. Fatimakerk aan de Escamplaan 280 in Den Haag. We zijn God heel dankbaar dat we deze kerk konden kopen. Het was een enorme stap vooruit. Sinds 10 januari 2010 heten we City Life Church (CLC). De naam City Life Church zegt wie we zijn als kerk: een levende kerk midden in de stad.

Dochtergemeenten en campussen
Op deze datum hadden we ook het voorrecht een dochtergemeente te mogen verwelkomen in de familie: CLC Den Helder. Daarna mochten we nog een dochtergemeente welkom heten, namelijk CLC Assen. In 2014 startte CLC Den Haag twee campussen: in Tilburg en in Rotterdam.

Hillsong Family
In april 2014 werden we uitgenodigd door pastors Brian en Bobbie Houston om deel te worden van de Hillsong Family. Pastor Brian Houston van Hillsong heeft een aantal kerken wereldwijd uitgenodigd om tot de Hillsong Family te gaan behoren. We ervaren het dan ook als een groot voorrecht om deel uit te maken van de Hillsong Family. Al vele jaren kijken we naar pastor Brian en Bobbie en het Hillsong leidersteam als ons voorbeeld in hoe we de lokale kerk kunnen bouwen. Hun input is van onschatbare waarde voor ons. Regelmatig komen er mensen van het Hillsong team spreken en training geven. En regelmatig reist Erald naar Londen voor training van o.a. Ps Gary Clarke (lead pastor Hillsong London). De vrucht die we zien is groot en kostbaar.

Jubileum
In 2015 vierden we ons 20-jarig jubileum in de Grote Kerk in Den Haag. Wat bijzonder om een kerk vol te hebben, midden in het centrum van Den Haag.

Nog meer City Life Churches
In 2017 sloot City Life Church Oss zich bij ons aan. In 2018 ging City Life Church Breda van start en mochten we City Life Church Leeuwarden toevoegen aan onze familie. Sinds februari 2019 is er City Life Church Groningen en vind je in België ons nieuwste familielid: City Life Church Lummen. Sinds 2020 zijn we aan het pionieren in Antwerpen en Soest (CLC Midden-Nederland).

De website van City Life Church maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert.