Wie we zijn

Wij zijn City Life Church, een familie van kerken. Senior pastors Erald en Mathilde van de Ridder hebben een diep verlangen naar mensen helpen:

 • God persoonlijk te leren kennen;
 • vrijheid te ervaren;
 • en een verschil te kunnen maken in hun omgeving.

In de prekenserie ‘3D’ wordt meer verteld over de ‘why’ voor ons als kerk: zowel collectief met elkaar, als individueel. Waarom zijn we er? Waarom ben jij er? Wat is Gods plan?

Locaties

Je vindt City Life Church op steeds meer plaatsen in Nederland en België. We hopen je te ontmoeten! Vind een City Life Church bij jou in de buurt.

Onze diensten

We zijn een moderne kerk en beleven onze diensten op een eigentijdse manier. Onze muziek is energiek, de sprekers bemoedigend, de sfeer ontspannen en verwachtingsvol. Een dienst duurt ongeveer 90 minuten. Daarna ontmoeten we elkaar en jou graag bij de koffie, thee en wat lekkers.

Kinderwerk

We vinden het belangrijk om te investeren in de nieuwe generaties. Elke zondag staan onze enthousiaste kinderwerkers klaar om jouw kind een geweldige tijd te geven in de kerk. We bieden een plek waar ze horen over Jezus en hun eigen vriendjes en vriendinnetjes hebben.

Ons DNA

City Life Church heeft 12 waarden voor hoe wij kerk willen zijn. Zij zijn het DNA van onze kerk en het uitgangspunt bij alles dat we doen.

 1. Jezus centraal
 2. We leven voor Zijn doel in plaats van voor onszelf
 3. We helpen mensen Jezus te volgen
 4. We waarderen en respecteren mensen
 5. We dienen met vreugde in plaats van dat we bediend willen worden
 6. We bouwen familie
 7. We zijn relationeel en persoonlijk
 8. We zijn gastvrij
 9. We waarderen dienend leiderschap in plaats van onafhankelijkheid
 10. We zijn vrijgevig en dragen bij in plaats van terughoudendheid en consumeren
 11. We geloven in excellence in plaats van middelmatigheid
 12. Jouw rol is belangrijk in het grote geheel

Wij zijn tegen racisme

“Als kerken zijn we geroepen om ons uit te spreken voor hen die te maken hebben met racisme en onderdrukking. We zijn diep geraakt door de beelden van geweld tegen de zwarte gemeenschap en mensen van kleur. Racisme vindt ook in onze steden en onze landen plaats. We willen hier niet voor wegkijken of over zwijgen. We zijn één familie, geboren uit het hart van dezelfde Hemelse Vader. We zijn broers en zussen van elkaar met allemaal dezelfde waarde voor Hem. Wij moeten en willen vechten voor gelijkheid van onze broers en zussen.

De kerk moet een thuis zijn waar iedere cultuur welkom is en gevierd wordt, waar iedereen geliefd is en niemand minder waard wordt geacht dan de ander. Maar zelfs in kerken zijn mensen niet altijd gelijk behandeld vanwege hun huidskleur. City Life Church is tegen racisme. We willen bidden én ons sterk maken voor een radicale verandering in onze samenleving, die de strijd om gelijkheid overbodig maakt.”

Geloofsbelijdenis

We geloven dat de Bijbel Gods Woord is. Dat het nauwkeurig, krachtig en van toepassing op ons dagelijks leven is.

We geloven in een eeuwige God die de Schepper van alles is. We geloven dat Hij uit drie personen bestaat: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hij is volledig liefdevol en volledig heilig.

We geloven dat zonde ieder van ons heeft gescheiden van God en Zijn doel voor ons leven. We geloven dat Jezus zowel als God en als mens de enige persoon is die ons met God kan verzoenen. Hij leefde een zondeloos en voorbeeldig leven, stierf aan het kruis voor ons en stond op om zijn overwinning te bewijzen en ons te bekrachtigen tot een nieuw leven.

We geloven dat om vergeving en de wedergeboorte te ontvangen we berouw moeten hebben van onze zonden, ons moeten bekeren en geloven in Jezus en aan Zijn wil moeten onderwerpen voor ons leven.

We geloven in het leven dat God voor ons heeft; een heilig en vruchtbaar leven. Daarvoor moeten we gedoopt worden in water en vervuld worden met de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest stelt ons in staat gebruik te maken van geestelijke gaven inclusief het spreken in tongentaal.

We geloven in de kracht en het belang van de kerk en de noodzaak van gelovigen om regelmatig samen te komen voor aanbidding, het woord, gebed en ‘het breken van het brood’.

We geloven dat God ons individueel uitrust zodat we succesvol Zijn doel voor ons leven zullen bereiken. Namelijk God aanbidden en onze rol in de kerk vervullen en te dienen in de omgeving waarin we leven.

We geloven dat God ons wil genezen en veranderen zodat we een gezond en voorspoedig leven kunnen leiden waarmee we anderen effectiever kunnen helpen.

We geloven dat onze eeuwige bestemming van hemel of hel wordt bepaald door onze reactie op de Here Jezus Christus. We geloven dat Jezus weer terug zal komen zoals Hij heeft beloofd.

De website van City Life Church maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert.